Anitra Ahtola Anitra Ahtola

Mikä minua liikuttaa?

Syrjäytyminen liikuttaa monia, niin minuakin.

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvissä keskusteluissa puidaan usein samoja teemoja; yhteisöllisyys, osallisuus, tasa-arvoisuus ja terveen itsetunnon kehittymisen tukeminen. Syrjäytymisvaarassa olevaan nuoreen tuleekin tarttua ajoissa ja nähdä hänet yksilönä. Nuori tarvitsee hyviä roolimalleja, pitkäaikaista tukea ja joskus jopa tiukankin kasvuympäristön.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy vaatii kovaa työtä ja aitoa innostusta. Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla voidaan auttaa jo syrjäytyneitä lapsia ja nuoria sekä ennaltaehkäistä syrjäytymisvaarassa olevia. Liikunnan hyödyntäminen lasten- ja nuortensuojelutyössä on vielä aivan liian vähäistä. Lisäksi tarvitsemme lisää kaupungin aktiivista osallistumista ja tehokkaita toimintamalleja.

Vain näin toimimalla tavoitamme jokaisen lapsen ja nuoren.

Nuorten yrittäjyys liikuttaa liikkuvaa yrittäjää.

Espoo tarvitsee kipeästi lisää yrittäjiä.

Nykyiset yrittäjät ikääntyvät, omistajanvaihdokset lisääntyvät ja uusille innovaatioille on aina kysyntää. Nuoret arvostavat yksityisyrittäjyyttä ja yrittäjyyden onkin oltava jo alusta pitäen yksi uramahdollisuus jokaiselle nuorelle.

Kaikista ei välttämättä tule yrittäjää, mutta jokaisella pitäisi olla siihen mahdollisuus.

Mahdollisen onnistumisen tiellä ei saa seisoa puutteellinen koulutusjärjestelmä, yrittäjyysopetus tulisikin siksi nähdä tärkeänä osana opetussuunnitelmaa kaikilla koulutusasteilla.

Sisäilmaongelmien eteen on tehtävä nopeita liikkeitä!

Kasvavan koulutustarpeen ohella on kiinnitettävä myös huomio koulujen kuntoon. Vuosikorjauksia on laiminlyöty pitkään ja sisäilmaongelmiin ei olla kyetty puuttumaan riittävän nopeasti. On ehdottoman tärkeää tarjota jokaiselle espoolaiselle lapselle ja nuorelle terve opiskeluympäristö.

Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen sisäilmaongelmat on hoidettava nopeutetulla aikataululla. Koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia ei saa enää viivyttää ja siten altistaa lapsia, nuoria ja henkilökuntaa sairastumiselle.