Anitra Ahtola Anitra Ahtola

Terveet lapset - terve Espoo

Minä. Ani

  • Äiti
  • Tanssikouluyrittäjä
  • Valtuutettu
  • Espoo-mitali 2007
  • Pääkaupunkiseudun nuori yrittäjä 2007
  • Espoon Vuoden Yrittäjä 2003
  • Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen
  • Nuorten elinvoimaisuusohjelmaryhmän jäsen
  • Kansainvälisen yritystoiminnan tradenomi 2002

Liikunta, lapset ja hyvinvointi ovat aina olleet isossa roolissa elämässäni. Tanssi, tuo harrastuksista rakkain, on vienyt minua lapsesta saakka, josta myöhemmin on tullut myös ammattini. Yrittäjyyteni alkoi vuonna 1999 kun suuri haaveeni toteutui ja perustin ensimmäisen tanssikouluni Espooseen. Nyttemmin, lähes 20 vuotta myöhemmin, tanssikoulu on laajentunut jo useaan toimipisteeseen Espoossa ja Helsingissä.

Tanssikoulu on tarkoitettu ihan kaikille. Oppilaista nuorimmat ovat vain parivuotiaita ja vanhimmat jo eläkeläisiä. Meillä riittää hulinaa!

Tanssikouluni tarkoitus on tuottaa iloa, liikunnan riemua sekä yhdessäoloa niin harrastelijoille kuin myös tasokkaille kilparyhmille. Haluan antaa mahdollisuuden kaikille lapsille ja nuorille osallistua yhteiseen toimintaan. On tärkeää huolehtia heistä kokonaisvaltaisesti ja huomioida lapset, jotka ovat syrjäytymisuhan alla.

Opetan itse edelleen harrastelija- sekä kilparyhmiä sillä haluan olla aktiivisesti mukana lasten ja nuorten elämässä. Pyrin jokapäiväisessä työssäni vaikuutamaan heidän hyvinvointiinsa liikunnan, tanssin ja kulttuurin kautta. Koen työskentelyn lasten ja nuorten kanssa todella merkitykselliseksi. Se on minulle jopa henkireikä.

Teen tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa lasten ja nuorten liikunnan eteen. Liikunnalla on tärkeä merkitys kuntalaiselle myös kaikissa elinkaaren vaiheissa. Espoon tulee tarjota mahdollisuuksia liikuntaan kaikille tasapuolisesti.

Minut on palkittu kahdesti yrittäjyydestäni. Koen vahvasti näiden saamieni tunnustusten olevan loistava esimerkki siitä, että uutteralla työnteolla, hyvällä tuoteidealla ja toteutuksella voi yrittäjänä menestyä myös yritystoiminnan kannalta vaikeina pidetyillä kulttuurin, taiteen ja liikunnan aloilla. Yrittäminen on minulle suuri nautinto, ja omalla esimerkilläni haluan kannustaa erityisesti nuoria yrittäjyyden maailmaan.

Työn vastapainona minulla on ihana perhe, joka on minulle kaikkein tärkeintä elämässäni. Ja onhan minulla tietenkin tuo rakas tanssi, joka liikuttaa minua päivittäin.